Een IV-therapeut is een integratieve therapeut. Dit wil zeggen dat ik onderlegd ben in verschillende therapiestrekkingen, en niet beperkt ben tot één bepaalde therapievorm. Dit maakt dat ik me zoveel mogelijk op jou kan afstemmen en dat we samen kunnen zoeken naar wat voor jou werkt. 

We hoeven ons dan ook niet te beperken tot louter gesprekstherapie... Ik was zelf als kind nooit zo'n prater, maar kon mijn ding al schrijvend of tekenend wel vertellen. Voor mij schuilt er in een beeld, een handeling of een gevoel evenveel symboliek als in een woord. Soms is de essentie van iets immers nét niet in woorden te vatten. Ik werk graag met andere mediums dan enkel het gesproken woord om op verhaal te komen. Voor wie hier zin in heeft kunnen we dus naast het gesprek ook werken met pen en papier, kleur of klei. En ook andere talen, zoals die van het lichaam, dromen, symbolen, innerlijke stukken, (geboorte/familie)verhalen en/of (familie)opstellingen zijn enorm waardevol.